Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejné Meditace 13-ti čaker

13. 4. 2011

Veřejné Meditace 13-ti čaker

Program: Prodýchání čaker 1 - 13

               Zhineng Qigong (podle Dashi Kocourkové)

 

Cena: 250,-Kč

více info t: 777606265 

Tyto meditace se pořádají již dva roky a jsou zcela ojedinělé. Navazují na teorii duchovního rozvoje člověka v těle.
 
Prvních 7 čaker, které se nacházejí ve fyzickém těle, se podílí na schopnosti si uvědomění sebe sama jako duchovní bytosti. Přináší člověku poznatky o fyzické a duševní realitě, ve které se jeho Vědomí nachází.
 
Čakry 8-13 navazují na rozvoj poznání sebe sama hlavně ve smyslu duchovním. To znamená prožití sebe sama jako součást celku, prožití duchovních schopností (telepatie, telekineze, astrální cestování, léčivé schopnosti, ovládnutí hmoty myslí atp.) a v neposledku pak prožitek Jednoty se Zdrojem, Bohem Vědomím.
 
Jak meditace probíhá:
Nejprve aktivujeme spodní čakry lehkým pohybem pánve. Dochází k přizemnění.
Poté probíhá meditace vsedě na židlích. Postupně jsou prodýchávány všechny čakry až k čakře 13.
Meditace je vlastně vedena tak zvanou aktivní imaginací a každý krok je stručně popsán. Je tady vhodná pro začátečníky i pokročilé. Nedílnou součástí je klid mysli, koncentrace a hluboké dýchání.
 
Meditace navazuje na vize, které jsem měla v roce 2004. Tehdy přicházela schémata fungování systému 13 čaker a následně i prožitek každé jednotlivě. V pravidelných meditacích na Vědomí Já Jsem, jsem sestupovala do těla po jakýchsi pomyslných schodech až k 7čakře a poté do těla. Každý měl svůj prožitek, nicméně se vzájemně prolínaly. Stejně tak bytosti měli své podoby a charakteristiky. Pocity radosti a lásky se stupňovaly až k prožitku Blaženosti v 12čakře. Tento systém pochází ze země Mu, a byl používán i v době Atlantidy, především k léčení a tvoření jako bylo stavitelství nebo prostředí.
 
Z počátku bylo velmi obtížné slovy konkretizovat jednotlivé prožitky. Hlavním úkolem těchto meditací je stálé uvědomování si sebe jako Světla Vědomí v procesu Tvoření. V dnešní době jsou kanály spojení s Vesmírnou pravdou otevřeny díky pomoci mnoha bytostí a entit Světla. Ve všeobecném chaosu ekonomickém, etickém i duševním je nutnost nalézt vlastní spojení se Světlem a připojit se k duchovní skupině nebo svou vlastní vytvořit. Tyto skupiny pak dále spolupracují ve vyšších dimenzích a navazují na vibrační změny této planety a celého Vesmíru.
Je třeba se každodenně vnímat jako vesmírná bytost a překročit omezení hmoty nejen meditační praxí, ale vnášením duchovních energií do hmoty.
Účelem je vnést energie horních čaker do spodních a nechat tak prolínat svět hmoty se světem ducha. To znamená, umět si tvořit vlastní realitu v proudu Pravdy, Spravedlnosti, Rovnosti, Neubližování, Hojnosti a především LÁSKY A SOUCITU (což není jen duchovní fráze. Láska a Soucit jsou součástí charakteru duchovního člověka, stejně jako například Statečnost a Víra člověka pozemského).
Vesmír je postaven na principech tvoření a člověk je jeho nedílnou a důležitou součástí.
 
Pokud dosáhne uvědomění si svého duchovního potenciálu, může tvořit svou vlastní realitu, svůj vlastní život a to nejen materiální, ale především duševní a duchovní.  Lidstvo tak bude následovat svou cestu, která byla ukázána životy několika avatarů jako například Ježíše, Buddhy, Babádžího nebo SaiBáby.